Geometria kół – co to jest i jakie urządzenie mierzy zbieżność

Geometria kół – co to jest i jakie urządzenie mierzy zbieżność

Geometria kół to nic innego jak wartość, która dotyczy zbieżności kół w pojeździe lub rozbieżności kół w pojeździe. Jest to innymi słowy takie ustawienie kół pojazdu, aby odchylenie kół od równoległości było jak najmniejsze. Istotnym elementem jest również odległość przednich kół od obręczy w stosunku do odległości tylnych kół do obręczy.

Poprawnie ustawiona geometria kół, czyli innymi słowy prawidłowa zbieżność, zapewnia zachowanie osi obrotu koła prostopadle do kierunku ruchu samochodu. Wszelkie rozbieżności powojują szybsze wycieranie się opon, znaczące siły działające na samochód i mniejszą kontrolę nad pojazdem.

Urządzenia do pomiaru zbieżności kół

Zbieżność kół w pojazdach należy kontrolować i ustawiać regularnie. Tylko w ten sposób możemy wyeliminować lub zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych działań takich jak:

Do dyspozycji serwisów samochodowych oddano wiele zróżnicowanych urządzeń do pomiaru zbieżności kół. Starsze urządzenia – optyczne, wykorzystują proste zasady optyki, bazujące na prostopadłościach oraz odległościach od osi lub wskazanego punktu. Nowsze urządzenia geometrii – tak zwane urządzenia 3D, wykorzystują możliwości komputerowe w zakresie skanowania, a następnie rzutowania całego skanu na ekran komputera. To powoduje, że pomiar jest kompletny, bazuje na całej powierzchni koła oraz jego mocowania, pokazując geometrię w zakresie trójwymiarowym, czyli takim jaki jest w rzeczywistości.

Gdzie kontrolować i regulować geometrię kół

Kontrola oraz regulacja i ustawienie geometrii kół w pojeździe można wykonać jedynie w profesjonalnych warunkach. Podłoże, sprzęt oraz oprzyrządowanie musi być odpowiednie i certyfikowane. Jedynie na równej powierzchni, przy zastosowaniu skalibrowanych narzędzi oraz wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, geometria kół i jej ustawienie mają sens.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego serwisu, gdzie posiadamy stanowiska dostosowane do potrzeb klienta oraz wymagań technicznych, jakie stawia przed nami ten wydawałoby się prosty, ale precyzyjny proces.