Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami netto wyrażonymi w PLN do których należy doliczyć podatek VAT.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w https://siegstar.com jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę “do koszyka” lub pisemne złożenie zamówienia na nasz adres e-mailowy sprzedaz@siegstar.com.

2.
Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.

3.
Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niepełnych danych.

4.
Jeśli zdarzy się, że któryś z artykułów będzie chwilowo niedostępny, poinformujemy o tym Państwa emailem bądź telefonicznie.

5.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

6.
Zamówienia złożone w dni powszednie po 11.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7.
Zamawiane towary wysyłane są po dokonaniu wpłaty na nasze konto bankowe do 3 dni roboczych – w przypadku jego dostępności w siedzibie firmy.
Dane do przelewu

PL 73 1050 1399 1000 0090 7167 4189
ING Bank Śląski  S.A.

8.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

9.
Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – fakturę VAT bądź paragon fiskalny.

10.
Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie www.siegstar.com podczas składania zamówienia.

11.
https://siegstar.com nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od Sklepu niezależnych /np. wadliwego działania systemów, sieci/

12.
SiegStar nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.

13.
SiegStar nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.

14.
SiegStar zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych wyrobów, znajdujących się w jego ofercie.

15.
SiegStar zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie Danych Osobowych RODO” obowiazujące od dnia 25 maja 2018 r. Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

16.
SiegStar nie ponosi odpowiedzialności za:
– jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu, brak regularnych kontroli oraz uszkodzeń mechanicznych.
– sposób w jaki będą wykorzystywane urządzenia i usługi przez Użytkownika,
– skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika na skutek działań samego Użytkownika,
– przerwy w funkcjonowaniu urządzeń i usług naprawczych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od SiegStar,
– zmianę lub utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od towaru i usług SiegStar.
– jakiekolwiek skutki w tym ewentualne straty finansowe wynikające z użytkowania lub nieużytkowania urządzeń Użytkownika lub ich nieprawidłowego funkcjonowania z tytułu oferowanych usług.
– jakiekolwiek zobowiązania natury ewidencyjnej, prawnej i finansowej, w tym podatkowe, które mogą ciążyć na Użytkowniku z tytułu posiadania urządzeń i korzystania z usług Siegstar oraz podmiotów współpracujących z SiegStar.

17.
SiegStar zastrzega sobie odmowy wykonania usługi lub sprzedaż towaru zamawiającemu nie podając przyczyny odmowy.

18.
Użytkownik może kierować reklamacje towaru i usług za pomocą wypisania formularza Wniosek Gwarancyjny znajdującego się w dokumentacji użytkownika lub bezpośrednio na adres: serwis@siegstar.com

19.
SiegStar rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga szczegółowych badań. SiegStar zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

20.
Odpowiedź na reklamacje przekazywana jest środkiem przekazu o którym decyduje SiegStar i może ona być przekazywana: pocztą na adres Użytkownika, kierowana elektronicznie na jego adres e-mailowy, faksem, przekazana osobiście ustnie i pisemnie lub telefonicznie.


WYSYŁKA i PŁATNOŚĆ

Towar wysyłamy kurierem lub firmą transportową bezpośrednio od producenta.
Przelew na konto: Termin wysyłania towaru: 3-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Koszt przesyłki podany jest w opisie oferty.
Termin uzależniony jest od bieżącego stanu magazynowego producenta w Niemczech. Firma SiegStar nie odpowiada za brak towaru dostarczanego jej z Niemiec. Aktualny stan magazynu należy pytać telefonicznie lub e-mailem.

Za pobraniem: Termin wysyłania towaru: 2-5 dni robocze po otrzymaniu e-maila potwierdzającego wysyłkę za pobraniem (płatne przy odbiorze) koszt 230 zł / 1 euro paleta 120x80x80  – ponosi kupujący, przy zakupie towaru do 9000 zł, w tym konieczna wpłata zaliczki na nasze konto bankowe w wysokości 300 zł .
Zakup towaru powyżej 9000 zł możliwy jest tylko przez przelew na konto, szczegółowy cennik dostawy towaru dostępny jest w sekcji shipping costs / koszty wysyłki .
Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku do godz. 12:00.
Termin uzależniony jest od bieżącego stanu magazynowego producenta w Niemczech. Firma SiegStar nie odpowiada za brak towaru dostarczanego jej z Niemiec. Aktualny stan magazynu należy pytać telefonicznie lub mailem.

GWARANCJA

Firma SiegStar gwarantuje, że każdy sprzedany przez nią towar użytkownikowi końcowemu będzie w okresie gwarancyjnym, który wynosi dwanaście (12) miesięcy, wolny od wad w zakresie składników i wykonawstwa, pod warunkiem normalnego użytkowania tego towaru. Za początek okresu gwarancyjnego uznaje się datę pierwszego zakupu urządzenia. Potwierdzeniem daty zakupu jest oryginalna faktura zakupu (faktura Vat lub paragon ) zawierająca datę zakupu i nazwę urządzenia.
W przypadku awarii urządzenia Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia jej e-mailem. Po dokonaniu zgłoszenia należy odesłać wadliwy towar na adres naszej firmy.
Nasz serwis dokona naprawy lub wymiany, a następnie sprawny towar jest odsyłany do Klienta na nasz koszt.

ZWROT TOWARU

Zgodnie z prawem zwrotu towaru konsument ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty sprzedaży.
Towar powinien być w stanie nienaruszonym oraz zawierać wszystkie elementy wraz z oryginalnym opakowaniem.
Koszt przesyłki zwrotu towaru pokrywa kupujący.

FAKTURY VAT

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy przesłać emailem wszelkie dane firmy.
Nazwa i adres firmy, NIP.

OPISY i CHARAKTERYSTYKA TOWARU

Wszelkie opisy artykułów na tej stronie są zgodne z charakterystykami producentów poszczególnych produktów, jednak za jakiekolwiek nieprawidłowości w opisie wynikłe przez osoby trzecie Siegstar nie odpowiada.

21.
Regulamin obowiązuje od dnia 26 marca 2010 r.

Aktualizacja 02.11.2019 r.