Czy koło wyważane na jednej wyważarce będzie miało inne wyniki na innej?

Czy koło wyważane na jednej wyważarce będzie miało inne wyniki na innej?

Pojawia się wiele pytań wokół używania wyważarek do kół różnych firm w niewielkich odstępach czasowych. Odpowiedź na pytanie nie jest również jednoznaczna i składa się na nią wiele czynników, również nie do końca znanych. Warto więc zaznaczyć, że opis bardziej skłania się ku tezie, aniżeli twierdzeniu.

Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę metodę wyważania, którą określa producent. W branży tej bowiem ciągle występuje zjawisko patentowości, zatem teoretycznie każdy producent powinien wymyślić swój sposób na wyważenie koła za pomocą własnej maszyny. Z patentem metody wiąże się też wykonanie maszyny – tutaj zaawansowanie technologiczne maszyny, jakość materiałów, z których została wykonana.

Co poza tym?

Oprócz elementów powyższych decydować będzie również metoda precyzyjnej lokalizacji miejsc do umieszczenia ciężarków, opona sama w sobie wraz z jej jakością, kompetencja pracownika i wymieniać można tak de facto w nieskończoność. Rezultatem tak wielu nieścisłości jest zaprzeczenie naszej tezie – koło wyważone na jednej wyważarce sprawdzone potem na innej wskaże wynik nie taki sam ale podobny w określonej granicy błędu. Może to być +- 5g przy felgach stalowych, a przy felgach aluminiowych od 5 do 20 gram zakładając, że felga nie jest skrzywiona i nie posiada niepożądanych wypukłości.

Wiele firm posiada podobne rozwiązania, co za tym idzie wyważenie na ich produktach dałoby podobne rezultaty. Takie podobieństwa nie są jednak z góry przedstawione do publiki z powodów komercyjnych i branżowych (często jakieś rozwiązanie może być tajemnicą firmową). Z tego też powodu nie idzie jednocześnie określić, czy koło wyważone na wyważarce do kół firmy A będzie posiadało podobny lub taki sam wynik jak na wyważarce do kół firmy B.

Nie powinno to jednak stanowić zdziwienia, podobnie zresztą działa wszystko związane z innymi urządzeniami, chociażby montażownicami do opon. Tam również składa się wiele czynników na prawidłowo zamontowaną oponę.